dijous, 26 de maig de 2011

Propostes aprovades en l'assemblea de la protesta de Sol

Feu un esforç per llegir!!
Aquestes són algunes de les mesures que, en tant que ciutadans,considerem essencials per a la regeneració del nostre sistema polític i econòmic. ¡Opina sobre aquestes i proposa les teves en el fòrum!

1. ELIMINACIÓ dels privilegis DE LA CLASSE POLÍTICA:

o Control estricte de l'absentisme dels càrrecs electes en els seus respectius llocs. Sancions específiques per desistiment de funcions.

o Supressió dels privilegis en el pagament d'impostos, els anys de cotització i la suma de les pensions. Equiparació del salari dels representants electes al salari mitjà espanyol més les dietes necessàries indispensables per a l'exercici de les seves funcions.

o Eliminació de la immunitat associada al càrrec. Imprescriptibilitat dels delictes de corrupció.

o Publicació obligatòria del patrimoni de tots els càrrecs públics.

o Reducció dels càrrecs de lliure designació.

2. CONTRA LA DESOCUPACIÓ:

o Repartiment del treball fomentant les reduccions de jornada i la conciliació laboral fins a acabar amb l'atur estructural (és a dir, fins que l'atur baixi per sota del 5%).

o Jubilació als 65 i cap augment de l'edat de jubilació fins a acabar amb l'atur juvenil.

o Bonificacions per a aquelles empreses amb menys d'un 10% de contractació temporal.

o Seguretat en l'ocupació: impossibilitat d'acomiadaments col.lectius o per causes objectives en les grans empreses mentre hi hagi beneficis, fiscalització a les grans empreses per assegurar que no cobreixen amb treballadors temporals llocs de treball que podrien ser fixos.

o Restabliment del subsidi de 426 € per a tots els aturats de llarga durada.


3. DRET A L'HABITATGE:

o Expropiació per l'Estat dels habitatges construïts en estoc que no s'han venut per colocar en el mercat en règim de lloguer protegit.

o Ajuts al lloguer per a joves i totes aquelles persones de baixos recursos.

o Que es permeti la dació en pagament dels habitatges per cancel lar les hipoteques.


4. SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT:

o Supressió de despeses inútils en les Administracions Públiques i establiment d'un control independent de pressupostos i despeses.

o Contractació de personal sanitari fins a acabar amb les llistes d'espera.

o Contractació de professorat per garantir la ràtio d'alumnes per aula, els grups de desdoblament i els grups de suport.

o Reducció del cost de matrícula en tota l'educació universitària, equiparant el preu dels postgraus al dels graus.

o Finançament públic de la investigació per garantir la seva independència.

o Transport públic barat, de qualitat i ecològicament sostenible: restabliment dels trens que s'estan substituint per l'AVE amb els preus originaris, abaratiment dels abonaments de transport, restricció del trànsit rodat privat en el centre de les ciutats, construcció de carrils bici .

o Recursos socials locals: aplicació efectiva de la Llei de Dependència, xarxes de cuidadors locals municipals, serveis locals de mediació i tutela.


5. CONTROL DE LES ENTITATS BANCÀRIES:


o Prohibició de qualsevol tipus de rescat o injecció de capital a entitats bancàries: aquelles entitats en dificultats han de tancar o ser nacionalitzades per constituir una banca pública sota control social.

o Elevació dels impostos a la banca de manera directament proporcional a la despesa social ocasionat per la crisi generada per la seva mala gestió.

o Devolució a les arques públiques per part dels bancs de tot capital públic aportat.

o Prohibició d'inversió de bancs espanyols en paradisos fiscals.

o Regulació de sancions als moviments especulatius i a la mala praxi bancària.


6. FISCALITAT:

o Augment del tipus impositiu a les grans fortunes i entitats bancàries.

o Eliminació de les SICAV.

o Recuperació de l'impost sobre el patrimoni.

o Control real i efectiu del frau fiscal i de la fugida de capitals a paradisos fiscals.

o Promoció a nivell internacional de l'adopció d'una taxa a les transaccions internacionals (taxa Tobin).


7. LLIBERTATS CIUTADANES I DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA:

o No al control d'Internet. Abolició de la Llei Sinde.

o Protecció de la llibertat d'informació i del periodisme d'investigació.

o Referèndums obligatoris i vinculants per a les qüestions de gran calat que modifiquen les condicions de vida dels ciutadans.

o Referèndums obligatoris per a tota introducció de mesures dictades des de la Unió Europea.

o Modificació de la Llei Electoral per a garantir un sistema autènticament representatiu i proporcional que no discrimini a cap força política ni voluntat social, on el vot en blanc i el vot nul també tinguin la seva representació en el legislatiu.

o Independència del poder judicial: reforma de la figura del Ministeri Fiscal per garantir la seva independència, no al nomenament de membres del Tribunal Constitucional i del Consell General del Poder Judicial per part del Poder Executiu.

o Establiment de mecanismes efectius que garanteixin la democràcia interna en els partits polítics.


8. REDUCCIÓ DE LA DESPESA MILITAR


-------------------------------------------------- ------

ELIMINAR EL SENAT.

NORUEGA, SUÈCIA, ​​DINAMARCA, NO TENEN SENAT, ALEMANYA NOMÉS 100 SENADORS i EUA UN SENADOR PER CADA ESTAT.


ELS GRANS TEÒRICS DEL DRET INTERNACIONAL I CONSTITUCIONAL OPINEN QUE ÉS UNA CÀMERA INNECESSÀRIA, PRESCINDIBLE I QUE ESTÀ EN EXTINCIÓ, LLAVORS PER QUÈ HEM DE MANTENIR A 260 SENADORS?

D'aquesta manera estalviarà 3.500 MILIONS D'EUROS CADA ANY.

ELIMINAR LA PENSIÓ VITALÍCIA DE TOTS ELS DIPUTATS, SENADORS I ALTRES
"PARES DE LA PÀTRIA".

ELIMINAR A TOTS els diplomàtics excepte un ambaixador i un cònsol a cada país. No és possible que gastem en això més que Alemanya i el Regne Unit).

Amb això, i amb rebaixar un 30% les partides 4, 6 i 7 dels PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'
ESTAT (transferències a sindicats, partits polítics, fundacions opaques i diversos), s'estalviarien més de 45.000 milions d'euros i no caldria tocar les pensions ni els sous dels funcionaris, com tampoc caldria retallar 6.000 milions d'euros en inversió pública.

AMB LA MEITAT DEL DINERS QUE L'ESTAT ES estalviaria AMB AQUESTES MESURES,
S'acabaria LA CRISI A ESPANYA.


Pel canvi de la llei electoral, i per una democràcia participativa de veritat, on la nostra opinió, la dels ciutadans, sigui el que governi, no una papereta cada quatre anys i que facin amb ella el que vulguin sense donar comptes ni explicacions.

Pel canvi de la llei electoral, i per una democràcia participativa de veritat ¡espavilem d'una vegada! No seguim adormits i ensopits!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada