dijous, 27 de setembre de 2012

¿Where is Catalonia?

El Gurú de la Publicidad 3.0by Marc Pascual Barrera 

http://1.bp.blogspot.com/-cao3iXFulQI/UGLuwp1baBI/AAAAAAAACcw/dJXWPMENCk8/s1600/Catalunya.png 

Aquest és un escrit que faig al mon sencer amb la finalitat de que tothom conegui el que passa en un petit estat expropiat que es diu Catalunya

Català
Em dic Marc Pascual Barrera i sóc de Catalunya, un petit país entre França i Espanya. Catalunya té una llengua, cultura i història diferent a Espanya.
Quan vaig néixer el 1985 ja havia acabat la dictadura franquista d'Espanya i per sort vaig poder aprendre el meu idioma matern: el català i el meu segón: el Castellà.
L'Onze de Setembre ("La Diada") és el nom de la festa oficial de Catalunya. Amb Això s'hi commemora la caiguda de Barcelona en mans de les Tropes borbòniques al comandament del duc de Berwick. Durant Guerra de Successió Espanyola l'11 de Setembre de 1714. Després de catorze mesos de lluita es ecorda la consegüent Abolició de les institucions Catalanes després de la promulgació dels Decrets de Nova Planta, el 1716. Cada 11 de setembre celebrem una dolorosa derrota, la qual condemna Catalunya a formar part d'Espanya. Aquesta derrota es celebra amb manifestacions per tot el país català i expressions de cultura que donen la volta al món.
Per què volem la independència?
Bàsicament per raons històriques, econòmiques i culturals. Jo sóc fill de Catalunya i d'un ciutadà català i una espanyola. No desitjo cap mal a Espanya. Ens pinten com avariciosos acariciant diners però actualment el que dóna Catalunya a l'Estat Espanyol no torna. Amb aquest context veiem com un Estat que va absorbir a un altre no el deixa viure, autofinançar, respirar ...
Farts d'això el passat 11 de setembre sortim al carrer per fer un crit comú: Independència!

English

This is one that I wrote with the whole world so that everyone knows what happens in a small state expropriated called Catalonia

My name is Marc Pascual Barrera and I'm from Catalonia, a small country between France and Spain. Catalunya has a language, culture and history than Spain.
When I was born in 1985 and had ended the dictatorship of Spain and luckily I learned my mother tongue: Catalan and my second: the Castilian.
The Eleventh of September ("The Day") is the name of the official celebration of Catalonia. However to commemorate the fall of Barcelona in the hands of the Bourbon troops under the command of the Duke of Berwick during the War of Spanish Succession September 11, 1714, after fourteen months of place. Thus, it also recalls the subsequent abolition of the institutions Catalan After the promulgation of the Nueva Planta decrees, in 1716. Every 11 September, celebrating a painful defeat, which condemn Catalonia part of Spain. This defeat is celebrated throughout the country with demonstrations and expressions of Catalan culture around the world giving.
Why we want independence?
Basically for historical, economic and cultural. I am the son of a citizen Catalunya and the Catalan and espanyola. I do not wish any harm to Spain. We painted as greedy money but now stroking giving catalunya not return to the Spanish State. In this context we see a state that absorbed another not let live, self-financing, breathe ...
Fed up with this past September 11th we went out to make a common cry: Independence!

Español


Este es un escrito que hago al mundo entero con el fin de que todos conozcan lo que ocurre en un pequeño estado expropiado que se llama Catalunya


Mi nombre es Marc Pascual Barrera y soy de Catalunya, un pequeño país entre Francia y España. Catalunya tiene una lengua, cultura e historia diferente a España. 
Cuando nací en 1985 ya había terminado la dictadura de España y por suerte pude aprender mi idioma materno: el catalán y mi segundo: el Castellano.

El Once de Septiembre ("La Diada") es el nombre de la fiesta oficial de Cataluña. Con ello se conmemora la caída de Barcelona en manos de las tropas borbónicas al mando del duque de Berwick durante la Guerra de Sucesión Española el 11 de septiembre de 1714, tras catorce meses de sitio. Así, también se recuerda la consiguiente abolición de las instituciones catalanas tras la promulgación de los Decretos de Nueva Planta, en 1716. Cada 11 de septiembre celebramos una dolorosa derrota, la que condeno a Cataluña a formar parte de España. Esa derrota se celebra con manifestaciones por todo el país catalán y expresiones de cultura que dan la vuelta al mundo.

¿Por qué queremos la independencia?

Básicamente por razones históricas, económicas y culturales. Yo soy hijo de Catalunya y de un ciudadano catalán y una espanyola. No deseo ningún mal a España. Nos pintan como avariciosos acariciando dinero pero actualmente lo que da catalunya al Estado Español no vuelve. Con este contexto vemos como un Estado que absorbió a otro no lo deja vivir, autofinanciarse, respirar...
Hartos de esto el pasado 11 de septiembre salimos a la calle para hacer un grito común: Independència!
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada