dissabte, 14 de gener de 2017

La gestió de la publicitat i l'Actual

Article de Decidim Castellar

A l'any 2008 es van crear les empreses Digues.com i Disseny&Rauxa, que han treballat conjuntament en la gestió de la publicitat del setmanari municipal l'Actual. Cal dir, que el cap de disseny de l'Ajuntament de Castellar i director d'art de l'Actual és també el director de Disseny&Rauxa.

Fins ara, l’empresa que gestionava la publicitat de l’Actual, es comprometia a pagar a l’Ajuntament un import mínim de 39.000€/any.

L’any 2010, Digues.com tenia un deute amb l’ajuntament de Castellar de 66.410€, que l’equip de govern encara no ha cobrat. El juliol d’aquell any Digues.com va deixar la gestió de la publicitat, però la directora financera i una companya del departament de comptes de Digues.com van fundar l’empresa Ielou Comunicació, que a partir de l’1 de setembre de 2010 es va encarregar de la gestió de la publicitat de l’Actual, en l’estreta col·laboració de Disseny&Rauxa.

El novembre de 2010, l’Ajuntament va cedir espais de l’edifici del Mirador a nous emprenedors i un dels afortunats va ser la nova empresa Ielou Comunicació. El lloguer d’aquests espais oscil·lava entre els 120 i 180€ mensuals i el reglament limitava l’ocupació a un màxim de 4 anys. Al 2014 però, el govern socialista va modificar el reglament afegint el següent: Per casos excepcionals d'interès per part de l'Ajuntament com a conseqüència de la relació comercial o per l'estreta col·laboració en diferents aspectes del desenvolupament de l'activitat econòmica local, previ informe tècnic, l'Alcalde per decret podrà prorrogar l'estada més enllà dels quatre anys previstos, fins i tot en casos que hi hagi demanda a la llista d'espera Gràcies a aquesta modificació i a un decret d’alcaldia l’empresa Ielou Comunicació no va haver de deixar el local, del qual ha pogut gaudir fins novembre de 2016, data en que han abandonat el local del Mirador. Cal dir, que l’empresa Disseny&Rauxa durant aquests anys també ha fet ús d’aquest espai en el Mirador.

El contracte per la gestió de la publicitat s'acabava l'11 de novembre de 2016 i l'equip de govern de Som de Castellar-PSC, no van fer públic el concurs fins el dia 4 de novembre excusant-se que se'ls havia passat per alt la data. Com que la gestió quedava en fals fins el 21 de gener de 2017, l'ajuntament ha hagut de fer un contracte pont amb Ielou Comunicació fins aquesta data.

Ens consta que al menys una empresa es va interessar pel concurs però que en dues trucades a l’ajuntament de Castellar, demanant informació d’aquest concurs,  no van aconseguir parlar amb la persona de referència que constava a les bases del concurs. El concurs es va tancar el 21 de novembre (12 dies laborables).

En les bases del nou concurs s’observa que el model de publicitat s’inverteix, i ara és l’Ajuntament qui pagarà a l’empresa 45.000€/any més incentius en cas de superar determinades quanties en la facturació. L’equip de govern hauria d’explicar els motius d’aquest canvi de model i quins beneficis es suposa que obtindrà el municipi.
 

A més del que hem explicat, és important destacar que l’equip de govern de Som de Castellar – PSC destina el mateix personal a benestar social que a comunicació, cosa que en l’actual situació ens sembla desproporcionat si no és que hi ha un interès polític encaminat al control de la comunicació. Aquest control dels mitjans de comunicació amb interessos partidistes s’ha posat de manifest també en el control reiterat del Consell Municipal de Comunicació, òrgan que s’ha convertit en un espai merament informatiu i no en un fòrum de debat. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada