dimecres, 26 d’octubre de 2016

DECIDIM CASTELLAR DENUNCIA QUE LA TAXA VIGENT DE L’AIGUA ES VA APROVAR PER UN PROCEDIMENT IRREGULAR I DE MANERA ABUSIVA PER AL MUNICIPI

Decidim Castellar vol denunciar, tenint en compte l’aprovació del pressupost de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, que la taxa de l’aigua aprovada l’any passat pel govern del PSC es va fer seguint un procediment irregular.

Fruit del treball iniciat fa uns mesos per part del grup municipal de Decidim (amb 4 regidors a l’Ajuntament) per a fer propostes per aconseguir un servei d’abastament d’aigua més proper i de major qualitat, i després de consultar diversos experts en la matèria, la candidatura ha pogut comprovar que la taxa vigent incompleix la normativa en vigor, tal i com demostren diverses sentències del Tribunal Superior de Justícia de casos similars a d’altres poblacions del país (vegeu sentència del 23 N del TS , del 24N del TS que assenten jurisprudència sobre la taxa, i la sentència del tribunal suprem del 27 d’abril de 2016 )

La principal irregularitat és la manca de control sobre el preu de l’aigua que es produeix amb el procediment d’elaboració de la taxa tal i com s’ha fet els últims anys. Actualment l’empresa concessionària del servei d’abastament d’aigua SOREA, fa una proposta de preus en base a uns informes i estudis elaborats per la pròpia empresa. D’aquesta manera no és el consistori qui fixa el preu, sinó l’empresa la que decideix a quin preu subministra l’aigua als castellarencs i, a més a més, hi aplica un benefici desmesurat (el benefici industrial és del 16% sobre el cost de la gestió del servei i del 10% sobre el cost del consum d’aigua).

La llei estableix que en un servei públic de titularitat municipal, com és el d’abastament d’aigua, és l’administració qui ha de fer l’estudi dels costos del servei, i en conseqüència la proposta de preus als que l’empresa ha de subministrar l’aigua. Així, s’evita qualsevol sobrecost o valoració del servei per sobre del cost real, podent veure’s augmentat el preu de forma irreal en detriment dels ciutadans i en benefici de l’empresa.

A més a més, aquest any en que es congelen els preus del servei, ni tant sols s’ha realitzat cap informe, ni per part de Sorea ni per part dels serveis tècnics municipals, que justifiquin el manteniment de les tarifes vigents, de manera que aquest any ni tant sols coneixem els costos assumits i els beneficis obtinguts per Sorea de l’any en curs.

És per aquest motiu que des de Decidim Castellar creiem que l’ordenança de l’aigua és nul·la i ens hem oposat a la seva aprovació i a la del pressupost que s’ha aprovat pel PSC, i amb l’abstenció d’ERC. Així mateix, volem comunicar que durem a terme totes les accions legals pertinents perquè la ciutadania de Castellar no es vegi perjudicada pel negoci que en fa, de l’aigua, l’empresa SOREA amb el consentiment de l’equip de govern.

Esperem que per aconseguir una millor gestió de l’aigua, més transparent i més propera als ciutadans, l’equip de govern rectifiqui immediatament aquesta irregularitat i permeti establir uns preus de consum justos i reals.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada