dijous, 9 de juny de 2011

L'ANG s'adhereix a l'oposició a la Llei Omnibus

Autor: Jordi Pietro

L'Associaciació de Naturalistes de Girona també s'oposa a  l'avantprojecte de llei de simplificació, d'agilitat i reestructuració  administrativa i de promoció de l'activitat econòmica, de 26 de maig  de 2011 i subscriu el posicionament que han manifestat les entitats  SEO/BirdLife, EdC (federació Ecologistes de Catalunya), IPCENA, ADENC,  DEPANA, IAEDEN, GREENPEACE, Ecologistes en Acció de Catalunya, GdT, CEPA i Alternativa Verda-ONG.

Aquest matí, 8 de juny de 2011, les entitats ecologistes i conservacionistes convocants hem
presentat davant els mitjans de comunicació la nostra posició enfront l'avantprojecte de llei de
simplificació, d'agilitat i reestructuració administrativa i de promoció de l'activitat econòmica, de 26
de maig de 2011, sotmesa a informació pública al DOGC 5891, de 1 de juny de 2011 ( cliqueu aquí
si voleu tenir accés a l'avantprojecte).

D'aquest posicionament comú en destaquem:

1.- La nostra oposició a l'avantprojecte, per la qual cosa demanem abans que res la seva
retirada immediata.

2.- La manca de transparència i de participació, i l'esperit antidemocràtic del procediment
d'elaboració i tramitació d'aquest avantprojecte del qual cap de les entitats havia estat
informada

prèviament de la seva elaboració, ni consultada, tot i que afecta a 22 normatives ambientals
i que les diverses entitats hem tingut múltiples contactes amb representants del nou
Govern.

3.- La vulneració directa de legislació internacional, europea i estatal en diverses de les
seves propostes de modificació. Diverses de les modificacions presentades vulneren
normativa de rang superior, com les modificacions proposades, per citar alguns exemples,
a: la Llei 9/95 de regulació d'accés motoritzat al medi natural; la Llei 4/1998, de 12 de març,
de protecció de cap de Creus; el text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat per
Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril; a la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental
de plans i programes.

4.- La pèrdua de sensibilitat ambiental de tot aquest avantprojecte, pèrdua de sensibilitat
que ja va ser constatada amb la desaparició del departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya.

5.- El retorn a models fracassats que posen en greu compromís de futur l'estat de benestar,
ambiental, social i futur energètic.

6.- Les propostes de modificació, molt preocupants, davant aspectes de greus
conseqüències com l'avaluació d'impacte ambiental, els residus, l'aigua, etc.

7.- Finalment assenyalar que l'avantprojecte no presenta cap justificació tècnica, econòmica
o científica que motivi o demostri el benefici de l'aprovació de cap de les modificacions
presentades.

Per tot això les entitats convocants hem presentat de forma conjunta el nostre rebuig a
l'avantprojecte i anunciem que, a més de presentar al·legacions, estudiarem la denúncia davant la
CE d'aquells aspectes que vulnerin la legislació europea.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada